Fonden 365 - för varje hjärtslag och för varje andetag


ETT HJÄRTLIGT TACK  TILL ALLA SOM DELTAGIT I
”FONDEN 365 – FÖR VARJE HJÄRTSLAG OCH FÖR VARJE ANDTAG”!
FONDEN ÄR NU AVSLUTAD (17.4.2021)

TACK!

Fonden är tillägnad till minnet av min far, för framtida hjärtforskning. 

 

Ett år efter min hjärtinfarkt och ett år efter stora framsteg mot en bättre hälsa, blir nu mitt projekt 365 till verklighet!

Detta konto har öppnats till minne av min pappa Leif, som oväntat gick bort i hjärtfel hösten 2017.

Projektet stöder framtida hjärtforskning.

Du kan bidra med att genom motion ge 0,365 euro för varje kilometer du motionerar, eller att bidra med en valfri summa till nedanstående konto under tiden 18.1.2021-17.4.2021

Alla insamlade medel går till hjärtforskning.

IBAN: FI7440550017168416

Mottagare: Heidi Mattsson

Belopp: Valfritt

Referens/Meddelande: projekt365

Projektet är godkänt och i tillstånd av myndighet med nummer RA/2021/45