Privacy policy

 1. Registerupprätthållare

Företagsnamn: Mojan Photography
FO-nummer: 2688619-6
Adress: Finnholmsvägen 1, 65710 Singsby

 1. Kontaktperson för registerärenden
  Heidi Mattsson
  tfn: 0440 850014
  e-post: mojanphotography@outlook.com
 2. Registrets namn
  Mojan Photographys register
 3. Syftet med personuppgifter
  Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter på ett lagenligt sätt. Huvudsyftet med personuppgifterna är att kunna erbjuda tjänster, uppfylla avtal, marknadsföring, uppföljning av hur tjänsterna används och för att kunna uppfylla lagstadgade krav.
 4. Registrets informationsinnehåll
  I registret kan behandlas följande information:
 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter
 • Språk
 1. Regelbunda informationskällor
  Vi samlar i huvudsak in personuppgifter från kunder själva i samband med att de använder våra tjänster och webbplats, till exempel genom att de fyller i elektroniska blanketter eller beställer vårt nyhetsbrev.
 2.  Skydd av registret
  Informationen i registret är skyddad med allmänt accepterade tekniska verktyg. Endast den enskilda registerupprätthållaren, och dess personal, som på dennes uppdrag fått tillstånd har tillgång till uppgifterna i registret.
 3. Kontrollerings-, förbud- och ändringsrätt
  Kontrollering av uppgifterna och uppdatering sker genom att ta kontakt med vår kundtjänst: mojanphotography@outlook.com